Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie


MIŁOŚĆ I PRZYJAŻŃ
2017-02-15 17:09:33

Kochać... czy to łatwo powiedzieć?
14 lutego 2017r. uczniowie klasy VI b przygotowali musical pt.: "Miłość nijedno ma imię". Pięknie mówili o miłości słowami poetów. Zaprezentowali również wspólczesną wersję "Romea i Julii". Największe przeboje muzyczne z miłościa w tle w wykonaniu młodych artystów wprowadziły wszystkich  w walentynkowy nastrój. Uczucie miłości wypełniło nasze serca. Przedstawienie to było równocześnie podsumowaniem naszych działań w ramach projektu " Podróż w świat wartości"


Autor: mgr E.Przytuła
SZACUNEK
2017-01-09 09:07:17
​Dnia 19 grudnia w ramach projektu "Podróż w świat wartości" uczniowie klasy VI a zaprezentowali społeczności szkolnej kilka krótkich scenek dotyczących podstawowej wartości moralnej jaką jest szacunek. Każda z przedstawionych sytuacji miała dwie wersje: lekceważącą i pełną szacunku, troski o drugiego człowieka. Scenki dotyczyły sytuacji z życia codziennego, obrazując jak w prosty sposób możemy okazać szacunek innym ludziom, czyjejś pracy, cudzej własności, ale również samemu sobie.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali ulotki informacyjne.
 

Autor: mgr K.Baczyńska
PODRÓŻ W ŚWIAT WARTOŚCI
2016-10-23 20:14:57

„NAUCZENIE WARTOŚCI TO NAJWAŻNIEJSZA RZECZ,
JAKĄ MOŻEMY ZROBIĆ DLA SZCZĘŚCIA DZIECKA”

                                                                                       Linda i Richard Eyre

Wartości moralne – życiowe drogowskazy

Wartości są to standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które określają kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. Zachowania moralne – z gruntu właściwe, które pomagają, a nie krzywdzą innych ludzi.  Prawdziwe i uniwersalnie akceptowane wartości wyzwalają zachowania korzystne zarówno dla tego, kto je praktykuje, jak i dla osoby na którą są skierowane. Pozytywne wartości kształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki międzyludzkie.

Cel nauczania wartości: pomoc dzieciom w ukształtowaniu mocnego i prawego charakteru, który pozwoli im żyć godnie, twórczo i szczęśliwie, stać się dobrymi członkami rodzin, odpowiedzialnymi obywatelami i oprzeć się złym wpływom ze strony rówieśników, społeczeństwa i masowej kultury.

Tak rozumiane wartości nadają życiu sens i dzięki nim dzieci jak z kompasem mogą poruszać się w świecie, stawiać sobie właściwe cele i podejmować słuszne decyzje. Jeśli nie otrzymają kształcenia w dziedzinie wartości, będą zdane na łaskę okoliczności i różnych wpływów, nigdy nie będąc sternikiem własnego losu. Wartości są też jak szczepionka – chronią dzieci przed złym wpływem, zgubnymi pokusami i wieloma zagrożeniami. Nauczanie wartości to najważniejsza rzecz jaką możemy zrobić dla ich szczęścia. Jeżeli rodzice i nauczyciele nie będą świadomie uczyć dzieci wartości słowem i własnym przykładem, pustkę moralną wypełnią natychmiast inni - rówieśnicy, telewizja, społeczeństwo - często antywartościami.

termin realizacji projektu: rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018.
Rozpoczęcie realizacji nastąpi po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, Rodziców oraz Uczniów z założeniami projektu.

koordynatorzy projektu:, mgr B.Strzałkowska-Limanówka, mgr M. Dyczkowska, mgr J. Kwiecińska

przeznaczenie projektu:  projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI
Ma charakter interdyscyplinarny.
Realizowany jest przez wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego oraz wychowawców świetlicy.

CELE:

 1.  Przestrzeganie przez uczniów wartości moralnych i norm społecznych.
 2.  Rozwijanie wrażliwości na potrzeby emocjonalne innych ludzi.
 3. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa oraz troski o ich prawidłowy rozwój emocjonalny.
 4.  Kształtowanie postawy otwartości wobec rówieśników oraz rodziców i nauczycieli.
 5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 6. Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w zadaniach projektowych dla wszystkich uczniów.
 7. Uświadamianie rodzicom uczniów konieczności realizowania ich powinności wychowawczych wraz z  zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych dzieci.

    UCZEŃ:

 1. Wie, czym są wartości moralne, rozpoznaje je i nazywa.
 2. Ma świadomość konieczności życia kierowanego wartościami.
 3. Zna możliwości odnajdywania wartości -drogowskazów w jaki sposób żyć.
 4. Czuje się bezpiecznie w przyjaznym środowisku szkolnym.

RODZIC:

 1. Rodzic otrzymuje wskazówki w formie ulotki w jaki sposób kształtować u dziecka daną wartość.
 2. Rodzic ma wgląd w działania realizowane w ramach projektu. Tematyka działań jest dostępna w bibliotece szkolnej oraz na szkolnej stronie www.

Treści zawarte w projekcie:

 Rok szkolny 2016/2017:

I  WARTOŚCI MORALNE W ŻYCIU CZŁOWIEKA   wrzesień, październik  2016

II  SZACUNEK – PODSTAWA WSZYSTKICH WARTOŚCI,  listopad, grudzień 2016,   (prezentacja klasa VI a)

III PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆ,  styczeń, luty 2017, (prezentacja klasa VI b)

IV    ODPOWIEDZIALNOŚĆ,  marzec, kwiecień 2017, (prezentacja klasa Va)

V     SZCZĘŚCIE, maj, czerwiec 2017, (prezentacja klasa IVa)

Rok szkolny 2017/2018:

I  SAMODYSCYPLINA I ROZWIJANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU,  wrzesień październik 2017

II ODWAGA, listopad, grudzień 2017

III SPRAWIEDLIWOŚĆ I POKOJOWE NASTAWIENIE, styczeń, luty 2018

IV UCZCIWOŚĆ, marzec, kwiecień 2018

V MĄDROŚĆ, maj, czerwiec 2018

   FORMY  REALZACJI oraz OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

 • Realizowanie zagadnień w obrębie poszczególnych wartości- (jedna wartość na dwa miesiące) – wychowawcy klas I-VI.
  Wychowawcy klas I-III przystosowują elementy scenariusza do wieku uczniów.
 • Wystawki tematyczne związane z aktualnie realizowanymi zagadnieniami dotyczącymi poszczególnych wartości – odpowiedzialni: koordynatorzy projektu.
 • Materiały pomocnicze do realizacji projektu dostępne w bibliotece szkolnej –odpowiedzialni: koordynatorzy projektu.
 • Podsumowanie - uczniowie poszczególnych klas, raz na dwa miesiące, wg harmonogramu, w dowolnie wybranej formie (np. scenki dramowe, plakaty) podczas krótkiego apelu prezentują zdobytą wiedzę i umiejętności w obrębie danej wartości. Spotkania odbywać się będą w podziale na klasy młodsze i starsze. Odpowiedzialni: wychowawcy klas wg harmonogramu.
 • Opracowanie i przekazanie ulotek dla rodziców na zebrania z zakresu poszczególnych wartości – (współpraca SU oraz nauczyciela informatyki). Odpowiedzialni: wychowawcy klas wg harmonogramu, opiekun SU oraz nauczyciele informatyki.
 • Pedagog szkolny oraz wychowawcy świetlicy korzystają z dostępnych materiałów oraz realizują wybrane treści podczas zajęć.
 • Informacje dla Rodziców zamieszczane są sukcesywnie w trakcie realizacji zadań na szkolnej stronie www. Odpowiedzialni: koordynatorzy projektu.

Autor: mgr M.Dyczkowska