Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie

Kontakt
Adres:
Szkoła Podstawowa nr 25
im Juliusza Słowackiego
41-218 Sosnowiec
ul.Ignacego Krasickiego 1

Telefon:
32 292-80-18
Fax:
32 263-94-13

Email:
sp25@sosnowiec.edu.pl

Dojazd:

Wyświetl większą mapę


BIP

SAMODYSCYPLINA I ROZWIJANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU
2017-11-19 18:04:58

Samodyscyplina jest podstawowym warunkiem osiągania ważnych dla Ciebie celów. Jeżeli Ci jej brakujeTwoje talenty i zalety niewiele znaczą. Jeżeli ją masz -
wystarczą przeciętne uzdolnienia by osiągnąć wszystko, co ważne.

Przez potencjał życiowy rozumiemy wszystkie zasoby fizycznego, biologicznego, społecznego, psychicznego, duchowego jakimi  jednostka dysponuje i które może wykorzystać w swoim życiu. Aby powyższe zasoby przekształciły się w portencjał życiowy musza zaistniec odpowiednie sytuacje, warunki, np. wychowawcze, społeczne, kulturalne, które te zsoby wyzwolą i zaktualizują.

Połączenie samodyscypliny z potencjałem życiowym buduje Twój charakter, ukierunkowuje Twoje myśli i działania, a w konsekwencji ustawia Cię w miejscu, w jakim właśnie się znajdujesz (życiowo).

Scenkę dotyczącą powyższych wartości przedstawili dla swoich kolegów uczniowie klasy IVa.


Autor: mgr A.Tomaszewska
SZCZĘŚCIE
2017-06-19 17:25:04

Szczęście to jedyna rzecz, którą się mnoży, gdy się ją dzieli.

10 kroków do osiągnięcia szczęścia:

1. Mniej oczekuj, więcej dawaj.
2. Mniej mów, więcej słuchaj.
3. Mniej się chmurz, więcej uśmiechaj.
4. Mniej osądzaj, więcej akceptuj.
5. Mniej myśl, więcej odczuwaj.
6. Mniej się martw, więcej ufaj.
7. Mniej obserwuj, więcej działaj.
8. Mniej się niecierpliw, więcej wybaczaj.
9. Mniej narzekaj, więcej doceniaj.
10. Mniej się obawiaj, więcej kochaj.

Szczęście to umiejętność cieszenia się każdą minutą życia i docenianie tego, co ona ze sobą niesie.

"SZCZĘŚLIWI CI, KTÓRZY NAUCZYLI SWOJE DZIECI CIESZYĆ SIĘ DROBNYMI RZECZAMI"
Jeremias Gotthelf

W posumowaniu rozważań na temat szcęścia pomogli nam uczniowie klasy IV a podczas rozstrzygnięcia konkursu międzyszkolnego pod hasłem "Klimontów za 10 lat" .


Autor: mgr M.Dorosińska
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
2017-04-29 16:47:45

Odpowiedzialność jest obowiązkiem moralnym lub prawnym, zgodnie z nim, każdy człowiek odpowiada za swoje słowa i czyny oraz ponosi za to określone konsekwencje. Moralna odpowiedzialność wynika z powszechnie uznawanych norm oraz wartości, które zostały przyjęte w jakimś społeczeństwie, na przykład rodzice ponoszą odpowiedzialność moralną za wychowywanie swoich dzieci. Odpowiedzialność prawna natomiast jest to obowiązek ponoszenia pełnych konsekwencji za zachowania i czyny swoje albo innych osób, na mocy przepisów prawa.

Za co dorastając stajemy sie odpowiedzialni?

Jestem odpowiedzialny za siebie i za swe uczucia.
Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie.
Jestem odpowiedzialny za dobro wokół mnie.
Jestem odpowiedzialny za swoje rzeczy i mienie.
Jestem odpowiedzialny za swoich bliskich.
Jestem odpowiedzialny za zwierzęta.
Jestem odpowiedzialny za środowisko.
Jestem odpowiedzialny za swoją edukację.

O czym przypomnieli nam uczniowie klasy Va podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.


Autor: mgr E.Kiełtyka
MIŁOŚĆ I PRZYJAŻŃ
2017-02-15 17:09:33

Kochać... czy to łatwo powiedzieć?
14 lutego 2017r. uczniowie klasy VI b przygotowali musical pt.: "Miłość nijedno ma imię". Pięknie mówili o miłości słowami poetów. Zaprezentowali również wspólczesną wersję "Romea i Julii". Największe przeboje muzyczne z miłościa w tle w wykonaniu młodych artystów wprowadziły wszystkich  w walentynkowy nastrój. Uczucie miłości wypełniło nasze serca. Przedstawienie to było równocześnie podsumowaniem naszych działań w ramach projektu " Podróż w świat wartości"


Autor: mgr E.Przytuła
SZACUNEK
2017-01-09 09:07:17
​Dnia 19 grudnia w ramach projektu "Podróż w świat wartości" uczniowie klasy VI a zaprezentowali społeczności szkolnej kilka krótkich scenek dotyczących podstawowej wartości moralnej jaką jest szacunek. Każda z przedstawionych sytuacji miała dwie wersje: lekceważącą i pełną szacunku, troski o drugiego człowieka. Scenki dotyczyły sytuacji z życia codziennego, obrazując jak w prosty sposób możemy okazać szacunek innym ludziom, czyjejś pracy, cudzej własności, ale również samemu sobie.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali ulotki informacyjne.
 

Autor: mgr K.Baczyńska
PODRÓŻ W ŚWIAT WARTOŚCI
2016-10-23 20:14:57

„NAUCZENIE WARTOŚCI TO NAJWAŻNIEJSZA RZECZ,
JAKĄ MOŻEMY ZROBIĆ DLA SZCZĘŚCIA DZIECKA”

                                                                                       Linda i Richard Eyre

Wartości moralne – życiowe drogowskazy

Wartości są to standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które określają kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. Zachowania moralne – z gruntu właściwe, które pomagają, a nie krzywdzą innych ludzi.  Prawdziwe i uniwersalnie akceptowane wartości wyzwalają zachowania korzystne zarówno dla tego, kto je praktykuje, jak i dla osoby na którą są skierowane. Pozytywne wartości kształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki międzyludzkie.

Cel nauczania wartości: pomoc dzieciom w ukształtowaniu mocnego i prawego charakteru, który pozwoli im żyć godnie, twórczo i szczęśliwie, stać się dobrymi członkami rodzin, odpowiedzialnymi obywatelami i oprzeć się złym wpływom ze strony rówieśników, społeczeństwa i masowej kultury.

Tak rozumiane wartości nadają życiu sens i dzięki nim dzieci jak z kompasem mogą poruszać się w świecie, stawiać sobie właściwe cele i podejmować słuszne decyzje. Jeśli nie otrzymają kształcenia w dziedzinie wartości, będą zdane na łaskę okoliczności i różnych wpływów, nigdy nie będąc sternikiem własnego losu. Wartości są też jak szczepionka – chronią dzieci przed złym wpływem, zgubnymi pokusami i wieloma zagrożeniami. Nauczanie wartości to najważniejsza rzecz jaką możemy zrobić dla ich szczęścia. Jeżeli rodzice i nauczyciele nie będą świadomie uczyć dzieci wartości słowem i własnym przykładem, pustkę moralną wypełnią natychmiast inni - rówieśnicy, telewizja, społeczeństwo - często antywartościami.

termin realizacji projektu: rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018.
Rozpoczęcie realizacji nastąpi po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, Rodziców oraz Uczniów z założeniami projektu.

koordynatorzy projektu:, mgr B.Strzałkowska-Limanówka, mgr M. Dyczkowska, mgr J. Kwiecińska

przeznaczenie projektu:  projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI
Ma charakter interdyscyplinarny.
Realizowany jest przez wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego oraz wychowawców świetlicy.

CELE:

 1.  Przestrzeganie przez uczniów wartości moralnych i norm społecznych.
 2.  Rozwijanie wrażliwości na potrzeby emocjonalne innych ludzi.
 3. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa oraz troski o ich prawidłowy rozwój emocjonalny.
 4.  Kształtowanie postawy otwartości wobec rówieśników oraz rodziców i nauczycieli.
 5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 6. Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w zadaniach projektowych dla wszystkich uczniów.
 7. Uświadamianie rodzicom uczniów konieczności realizowania ich powinności wychowawczych wraz z  zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych dzieci.

    UCZEŃ:

 1. Wie, czym są wartości moralne, rozpoznaje je i nazywa.
 2. Ma świadomość konieczności życia kierowanego wartościami.
 3. Zna możliwości odnajdywania wartości -drogowskazów w jaki sposób żyć.
 4. Czuje się bezpiecznie w przyjaznym środowisku szkolnym.

RODZIC:

 1. Rodzic otrzymuje wskazówki w formie ulotki w jaki sposób kształtować u dziecka daną wartość.
 2. Rodzic ma wgląd w działania realizowane w ramach projektu. Tematyka działań jest dostępna w bibliotece szkolnej oraz na szkolnej stronie www.

Treści zawarte w projekcie:

 Rok szkolny 2016/2017:

I  WARTOŚCI MORALNE W ŻYCIU CZŁOWIEKA   wrzesień, październik  2016

II  SZACUNEK – PODSTAWA WSZYSTKICH WARTOŚCI,  listopad, grudzień 2016,   (prezentacja klasa VI a)

III PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆ,  styczeń, luty 2017, (prezentacja klasa VI b)

IV    ODPOWIEDZIALNOŚĆ,  marzec, kwiecień 2017, (prezentacja klasa Va)

V     SZCZĘŚCIE, maj, czerwiec 2017, (prezentacja klasa IVa)

Rok szkolny 2017/2018:

I  SAMODYSCYPLINA I ROZWIJANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU,  wrzesień październik 2017

II ODWAGA, listopad, grudzień 2017

III SPRAWIEDLIWOŚĆ I POKOJOWE NASTAWIENIE, styczeń, luty 2018

IV UCZCIWOŚĆ, marzec, kwiecień 2018

V MĄDROŚĆ, maj, czerwiec 2018

   FORMY  REALZACJI oraz OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

 • Realizowanie zagadnień w obrębie poszczególnych wartości- (jedna wartość na dwa miesiące) – wychowawcy klas I-VI.
  Wychowawcy klas I-III przystosowują elementy scenariusza do wieku uczniów.
 • Wystawki tematyczne związane z aktualnie realizowanymi zagadnieniami dotyczącymi poszczególnych wartości – odpowiedzialni: koordynatorzy projektu.
 • Materiały pomocnicze do realizacji projektu dostępne w bibliotece szkolnej –odpowiedzialni: koordynatorzy projektu.
 • Podsumowanie - uczniowie poszczególnych klas, raz na dwa miesiące, wg harmonogramu, w dowolnie wybranej formie (np. scenki dramowe, plakaty) podczas krótkiego apelu prezentują zdobytą wiedzę i umiejętności w obrębie danej wartości. Spotkania odbywać się będą w podziale na klasy młodsze i starsze. Odpowiedzialni: wychowawcy klas wg harmonogramu.
 • Opracowanie i przekazanie ulotek dla rodziców na zebrania z zakresu poszczególnych wartości – (współpraca SU oraz nauczyciela informatyki). Odpowiedzialni: wychowawcy klas wg harmonogramu, opiekun SU oraz nauczyciele informatyki.
 • Pedagog szkolny oraz wychowawcy świetlicy korzystają z dostępnych materiałów oraz realizują wybrane treści podczas zajęć.
 • Informacje dla Rodziców zamieszczane są sukcesywnie w trakcie realizacji zadań na szkolnej stronie www. Odpowiedzialni: koordynatorzy projektu.

Autor: mgr M.Dyczkowska