Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie


KLAUZULA DANYCH OSOBOWYCH
2018-10-10 21:10:05

KLAUZULA INFORMACYJNA      <== kliknij
dla rodzica/prawnego opiekuna                 
      


Autor: Dyrekcja
LEGITYMACJA SZKOLNA
2017-10-30 15:44:35

W przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły

-  „Podanie o wyrobienie duplikatu legitymacji”

- Okazanie dokonanego przelewu kwoty 9,00 zł na konto szkoły:

71 1050 1142 1000 0090 3109 9733

 z opisem: za duplikat legitymacji szkolnej..............(imię i nazwisko ucznia)

 


Autor: Dyrekcja