Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie


MONITOROWANIE POSTĘPÓW ORAZ WERYFIKACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
2020-03-25 16:51:03

Sposoby monitorowania postępów uczniów
oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności ucziów w czasie nauczania prowadzonego zdalnie

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół w dalszym ciągu realizowane są cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) zgodne z podstawą programową.
 2. Realizacja zajęć jest obowiązkowa, a aktywność ucznia w danym dniu jest równoznaczna z jego obecnością na lekcji.
 3. Metody i techniki wykorzystywane podczas nauki zdalnej umożliwiają realizację podstawy programowej, są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, do kształcenia na odległość,  uwzględniają również możliwości techniczne nauczycieli i uczniów.
 4. Nauczyciele udostępniają niezbędne materiały poprzez:
 1.  stronę internetową szkoły
 2. środki multimedialne, m.in. prezentacje
 3. platformy edukacyjne,
 4. interaktywne materiały dydaktyczne: aplikacje dostępne w Internecie
 5. programy telewizyjne
 1. Uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania materiału i zaleceń nauczycieli, a po skończonej pracy odesłać opracowane materiały poprzez adres
  e-mail lub w inny sposób ustalony wspólnie z nauczycielem.
 2. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i ich rodziców w godzinach swojej pracy.
  W tym czasie wskazuje uczniom sposób i formę realizacji zagadnień, wspiera podopiecznych w procesie dydaktycznym, udziela niezbędnych porad, motywuje do systematycznej pracy.
 3. Zasady oceniania:

 Ocenianiu podlegać będą:

 •  Aktywność na zajęciach

Poprzez aktywność rozumie się: systematyczne realizowanie powierzonych treści, dokładność wykonywanych zadań, zaangażowanie.

- Systematyczna praca i zaangażowanie z pewnością będą miały wpływ także na ocenę zachowania uczniów.

 • Karty pracy
 • Prace pisemne
 • Prezentacje
 • Zdjęcia wykonanych prac plastyczno - technicznych

Nauczyciel ocenia pracę i przekazuje informację zwrotną (w tym np. wskazówki do zadań, uwagi, prawidłowe rozwiązania itp.)


Autor: Dyrekcja
DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!
2020-03-24 14:54:10

Od 25 marca 2020r. na stronie internetowej szkoły będziemy proponować uczniom realizację tych przedmiotów, które są przewidziane w tygodniowym planie lekcji. Chcemy jednak uspokoić, że nie chodzi o to, żeby uczniowie przez każde 45 min. musieli sami uczyć się nowych treści. Nauczyciele będą podawać okrojony zakres materiału.
   Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o codzienne zgłaszanie obecności dziecka u wychowawcy klasy (na jego adres mailowy). Będzie to odnotowane jako obecność na lekcjach tego dnia.
   Uczniowie i ich rodzice mają możliwość kontaktowania się z każdym nauczycielem za pośrednictwem poczty internetowej w dniach roboczych. Adresy są dostępne na stronie internetowej szkoły.


Autor: Dyrekcja
LEKTURY SZKOLNE ON-LINE
2020-03-23 20:05:57
 Lektury szkolne on-line można znaleźć :
 
 
- oraz mobilnej bibliotece MEN....
 
więcej informacji w zakładce BIBLIOTEKA.

Autor: mgr J. Kwiecińska
JAK I CZEGO SIĘ TERAZ UCZYĆ?
2020-03-20 11:38:22

1. JAK  ZORGANIZOWAĆ  DZIECIOM  WARUNKI  DO  NAUKI  W  DOMU?

    Metody nauki w domu mogą być różne, trzeba wykorzystać nowoczesne formy komunikacji, którymi na co dzień już się posługujemy, takie jak poczta elektroniczna, ale także różnego rodzaju komunikatory, które pozwalają tworzyć grupy, mogące wspólnie uczestniczyć w zajęciach..

Można przekazywać filmy video, bądź korzystać z tych materiałów, które znajdują się na platformach edukacyjnych.

    Internet w tym zakresie daje ogromne możliwości. Możemy wykorzystać ten czas między innymi na aktywności edukacyjne. Może się okazać, że taka chwilowa edukacja domowa pozwoli dzieciom odkryć nowe obszary zainteresowań.

Polećmy im kanały, których oglądanie będzie połączeniem przyjemnego z pożytecznym.
To np. Pan Belfer czy Crazy Nauka. Nauka w domu to także czytanie lektur. Przeczytać możemy je w bibliotekach online, utrwalić - oglądając ekranizacje.

   Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową.

   Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, to możliwość powtórzenia materiału.

 Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów

klas VIII,  które będą  publikowane codziennie na stronie internetowej www.cke.gov.pl

  Należy także pamiętać o tym, że dziecko powinno mieć zapewniony skromny, ale stały kącik dla swojej pracy, gdzie bez problemu będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.

Nieprawidłowo dobrana wysokość krzesła, oprócz zagrożenia wadą postawy, powoduje zmęczenie (dziecko „wierci się”), a to z kolei przeszkadza w skupieniu. Nieprawidłowe oświetlenie może osłabiać wzrok oraz powodować znużenie, zmęczenie czy bóle głowy. Takie sytuacje znacznie obniżają motywację do wysiłku intelektualnego. W mieszkaniu powinna panować  cisza i spokój.

2.  JAK  MOTYWOWAĆ  I  WSPIERAĆ   DZIECI  DO SYSTEMATYCZNEGO
     UCZENIA  SIĘ   POZA  SZKOŁĄ ?
 

Przede wszystkim należy pomóc dzieciom zrozumieć, to co się obecnie dzieje. Ostatnio dzieci słyszą ze wszystkich stron, że nasz świat ginie, że grozi nam katastrofa ekologiczna, zabraknie nam wody, że giną kolejne gatunki, a teraz doszedł jeszcze do tego  koronawirus
i zatrzymanie świata, który znają.

   Należy porozmawiać z dziećmi na temat emocji, jak one odczuwają przez zaistniałą sytuację. Trzeba przybliżyć im to, że w przeszłości były podobne przypadki i że to co się teraz dzieje (czyli pozostanie w domu), jest absolutnie konieczne dla ich zdrowia.

Szanowni Rodzice,

 jeśli chcecie pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki, to:

-podkreślajcie znaczenie nauki w życiu człowieka,
-powtarzajcie myśl, że nauka jest celem samym w sobie,
-nie przypisujcie zbyt dużej wagi ocenom,
-wyrażajcie się pozytywnie o szkole,
-doceniajcie pracę i samodzielność Waszego dziecka,
-dostrzegajcie jego osiągnięcia,
-nie krytykujcie, nie oceniajcie,
-pomagajcie, ale nie wyręczajcie,
-nie wyśmiewajcie niepowodzeń, ale wskażcie jak można uczyć się na błędach,
-nie stawiajcie wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.

Jak zaplanować naukę?

Systematyczność – to określenie, o którym dużo się mówi przy nabywaniu wiedzy. Oto kilka wskazówek do zaplanowania własnej nauki.

Dobry plan

Planowanie nauki należy zacząć od odpowiedzi na kilka pytań:

Czego mam się nauczyć? (Jaki przedmiot, jaki zakres materiału?)

Dlaczego mam się tego uczyć? (Jaki jest mój cel? Co chcę osiągnąć?)

Do kiedy muszę się tego nauczyć? (np. termin egzaminu.)

Ile czasu mi to zajmie? (np. czy godzinę dziennie przez tydzień powinno wystarczyć.) Ile czasu potrzebuję na powtórki?

Komfort pracy

Plan jest bardzo istotny, ale równie ważne jest zadbanie o środowisko i stan, w którym będzie się nam najlepiej przyswajało nową wiedzę. Warto zastanowić się nad tym i przygotować już wcześniej odpowiednie elementy.

Przestrzeń do nauki:

- należy zadbać, by było to stałe miejsce, w którym nie ma zbyt wielu rzeczy mogących rozpraszać dziecko,

- w zasięgu ręki trzeba umieść wszystkie niezbędne pomoce naukowe,

- zadbać o wygodne meble, które pomogą w zachowaniu dobrej postawy,

- sprawdzić, czy w ciągu dnia i wieczorem w wyznaczonym miejscu jest odpowiednie oświetlenie.

Organizacja pracy:

- należy trzymać się planu,

- pamiętać o przerwach w pracy; nasz umysł jest w stanie przyswajać wiedzę maksymalnie
   przez 45 minut, po tym czasie zrobić sobie przerwę,

- dbać o odpowiednią ilość snu,

- w przerwach przewietrzyć pomieszczenie, w którym dziecko przebywa,

- pamiętać o zdrowym trybie życia, dobre odżywianie i aktywność fizyczna, też ma wpływ na naukę.

 Drogi Uczniu!

Pamiętaj, że uczysz się przede wszystkim dla samego siebie, nie musisz być najlepszy
we wszystkim.

3. JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO  DZIECI  W  INTERNECIE ?

   Internet stał się narzędziem tak powszechnym, że dzieci i młodzież wychowana już
w nieograniczonym dostępie do treści internetowych, nie uznaje równoległości światów rzeczywistego i  wirtualnego, stapiając go w jedną całość.

Dlatego ważne jest, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo  podczas korzystania z internetu
czy aplikacji mobilnych.

    Im mniejsze dziecko, tym większa powinna być kontrola. Może to być  zablokowanie wszystkich witryn z wyjątkiem tych wybranych przez rodziców czy opiekunów, tworząc tzw. biała listę stron dozwolonych  (white list).

   Dziecko dokonuje wyborów np. z gier czy filmów, które znajdują  się  na stronie akceptowanej przez  rodziców, dziecko nie ma możliwości skontaktowania się z osobami nieznajomymi . Opiekun jest świadomy wszystkich działań podejmowanych przez dziecko.

   Im dziecko jest starsze i bieglejsze  informatycznie, tym mniej  zalecane są blokady rodzicielskie. Wtedy należy położyć nacisk na edukację samego nastolatka, który powinien mieć dużą świadomość ryzykownych zachowań, działań nieakceptowanych przez  rodziców.

   Na  każdym etapie ważne jest podejmowanie rozmów z dzieckiem o jego bezpieczeństwie oraz pomoc w przypadku problemów – www.sieciaki.pl

Dziecko może natrafić na nieodpowiednie treści w różnych miejscach. Mogą to być: wyszukiwarki, serwisy społecznościowe, gry on-line, portale informacyjne. Rodzice powinni asystować dzieciom bez względu na wiek  w jego wirtualnych poszukiwaniach.

 

 


Autor: mgr D. Weryńska
DZIECI UCZĄ RODZICÓW
2020-03-19 10:59:41

Szanowni Państwo, 

wiele wskazuje na to, że Państwa placówki pozostaną zamknięte przez okres dłuższy niż dwa tygodnie. Dlatego też chcąc wesprzeć Państwa w tym trudnym okresie,  przesyłam przygotowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego film z 10 poradami psychologa dotyczącymi wychowania dzieci.  Wskazówek udziela psycholog mgr Beata Liwowska.  Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie filmiku wraz z tekstem z załącznika na stronach internetowych Państwa placówek i/lub na profilu na Facebooku

Link do filmiku: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U  

 Korzystając z okazji przypominam, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

Link do materiałów:  https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Na naszym profilu na Facebooku trwa konkurs, do udziału w którym zachęcam.  

Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem,

Dawid Wiejata 

koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą Rodziców"

Z poważaniem,
Dawid Wiejata
Koordynator akcji "Dzieci uczą rodziców"
edu@crl.org.pl | tel. 881 331 776


Autor: mgr I.Środa
OGŁOSZENIE
2020-03-13 10:50:28

SZANOWNI RODZICE

Prosimy Państwa o uświadomienie dzieciom, aby unikały spotkań z kolegami ( centra handlowe, sieci fast foodów, boiska itp.) Zachęcamy do samodzielnej nauki w domu. Na stronie internetowej szkoły utworzymy zakładkę - materiały do saodzielnej nauki. Nauczyciele będą umieszczać tam materiały dydaktyczne. Prosimy o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie szkoły.


Autor: Dyrekcja
CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE
2020-03-05 20:52:46

Telefon alarmowy do Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu  500 060 599

 

800 190 590 

to numer infolinii dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscach występowania koronawirusa i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego poniższych szpitali, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

  1. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, tel. 32 281 92 41 (do 3);
  2. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, tel. 32 34 63 650;
  3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11;
  4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, Oddział przy ul. PCK 7, tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
  5. Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69,  32 755 53 73 (do 75);
  6. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
  7. Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.

ZALECENIA

 • Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania - zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.
 • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
 • Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

W trosce o naszych mieszkańców zwróciliśmy się do organizatorów imprez masowych o szczególne zwracanie uwagi służb medycznych na osoby wykazujące jawne objawy infekcji. W takcie samych imprez mogą zostać zastosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa, jak choćby mierzenie temperatury.

Stąd prosimy również naszych mieszkańców o wyrozumiałość, ponieważ w trosce o pozostałych uczestników, może dochodzić do sytuacji, kiedy osoby z wyraźną gorączką, kaszlem lub katarem nie będą wpuszczane na wydarzenia.


Autor: Dyrekcja
DO RODZICÓW
2020-03-01 20:57:33

Szanowni Rodzice,

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań spowodowanych koronawirusami:

 1. Prosimy  nie przysyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
 2. Jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
 3. Jeśli Wasze dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
 4. Rodzice dzieci do 8 roku życia -  w przypadku nieprzewidzianego zmknięcia żłobka, przedszkola   lub szkoły należy się Państwu zasiłek opiekuńczy.

(art. 32 ust. 1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyńśtwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

 

Dyrektor Szkoły
mgr Monika Dyl


Autor: Dyrekcja
OGŁOSZENIE
2020-02-26 09:41:01

Zbiórka makulatury wstrzymana do 30 kwietnia 2020 r. 


Autor: Admin
PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA
2020-02-21 18:20:06

W związku z pracami na sieci ciepłowniczej informujemy, że w dniu 24.02.2020 w godz. 08:00 do godz. 12:00
mogą nastąpić zakłócenia w dostawie energii cieplnej w naszej szkole.
O ewentualnych zmianach dotyczących powyższego terminu poinformujemy Państwa bezzwłocznie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy w dostawie ciepła można uzyskać:
Pogotowie Ciepłownicze nr 993 lub 32 258 47 73 (czynne całą dobę, połączenia stacjonarne bez opłat)
Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Tel. 32 663 82 21 oraz 32 663 82 17.


Prosimy, aby dzieci przyszły w tym dniu do szkoły ciepło ubrane.
Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności powstałe z tego tytułu.

 


Autor: Dyrekcja
OGŁOSZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGICZNEJ
2020-02-18 22:14:27

Serdecznie zapraszamy na Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, które
odbędą się dnia 07.03.2020 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 12.00 w
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu:  32 263 30 34 lub osobiście w sekretariacie.
Liczba miejsc ograniczona.
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

 


Autor: Dyrekcja
SANEPiD informuje: WALKA Z WSZAWICĄ
2020-02-10 17:23:10

Broszura edukacyjna: WSZYstko o wszawicy  dostępna pod adresem:
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/wszawica_BROSZURA_A5-1.pdf

Co powoduje wszawicę?

Najczęściej zarażają się dzieci w wieku 3-12 lat przez kontakty bezpośrednie w trakcie zabawy oraz nie w pełni wyrobione nawyki higieniczne, np.stosowanie wspólnych przedmiotów (szczotki, spinki, grzebienie, ubrania, nakrycia głowy, pluszowe zabawki, materace, pościel).

Jakie są objawy wszawicy i jak ją rozpoznać?

Pierwszym sygnałem wskazującym na obecność wszawicy jest uporczywe swędzenie, najbardziej intensywny w miejscu występowania pasożytów tj. okolicy skroniowej, ciemieniowej i potylicznej głowy. Może temu towarzyszyć zaczerwienienie głowy, szczególnie na linii włosów lub za uszami. Mogą występować przeczosy tj. drobne ranki i zadrapania spowodowane uporczywym świądem i drapaniem. Konsekwencją tego jest uszkodzenie skóry głowy, które może prowadzi do stanów zapalny i otwiera drogę do zakażeń bakteryjnych i/lub grzybiczych. W skrajnych przypadkach na głowie osoby zarażonej wszawicą pojawia się tzw. „kołtun” tj. włosy zlepione ropno-surowiczą wydzieliną.

Jak leczyć wszawicę?

W przypadku zdiagnozowania wszawicy należy bezwzględnie leczyć nie tylko samego pacjenta, ale także obserwować i ewentualnie leczyć wszystkie osoby kontaktujące się blisko z pacjentem (rodzina). Do zwalczenia wszawicy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, który skutecznie likwiduje pasożyty. Obecnie stosowane są preparaty w postaci lotionu, żelu, szamponu i/lub kremu, można je dostać w aptekach. W trakcie leczenia należy bezwzględnie przestrzegać zasad i zaleceń co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji. Po użyciu preparatu należy wyczesać włosy gęstym grzebieniem (zabieg ten usuwa martwe wszy oraz odklejone gnidy). Potem grzebień należy starannie oczyścić (można wykonać to przez zamrażanie lub zanurzenie we wrzącej wodzie).

Zastosowanie preparatu należy powtórzyć po 7-10 dniach. Specjalnym czynnościom poddane powinny być również rzeczy osobiste osoby zarażonej i osób z najbliższego otoczenia. Wszelkie ozdoby do włosów, grzebienie, szczotki należy wygotować lub zniszczyć. Ubrania, pościel należy wyprać w temperaturze co najmniej 60°C (temp. 53.5°C zabija wszy i ich jaja) lub chemicznie i wyprasować żelazkiem z funkcją pary szczególnie przy szwach. Rzeczy, których nie można wyprać trzeba spryskać preparatem owadobójczym, a następnie szczelnie zamknąć na 10 dni w foliowym worku, następnie wyczyścić na sucho lub mokro. W pomieszczeniach należy odkurzyć podłogę i meble. Pluszowe zabawki wyprać lub przetrzymać w zamrażalniku ok. 24-48 godzin.

Kiedy wszawica jest wyleczona?

Czas leczenia zależy od czasu trwania kuracji. Zasady i zalecenia co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji znajdują się na opakowaniu i/lub ulotce dołączonej do opakowania odpowiedniego preparatu.

Bezwzględnie nie wolno piętnować osoby dotkniętej wszawicą i jej rodziny!

Wszawica może wystąpić w każdym środowisku niezależnie od statusu ekonomicznego i poziomu higieny. Powszechnie występująca stygmatyzacja pacjentów ze zdiagnozowaną wszawicą jest główną przyczyną braku wymiany informacji i tym samym utrudnia w znacznym stopniu podjęcie czynności mających na celu leczenie i zapobieganie tym pasożytom.

Dlaczego wszawica powraca?

Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na częstość występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi. Zarażenie następuje w wyniku bliskiego kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi, ponadto zarażeniu się wszawicą sprzyjają duże skupiska ludzi.

Mity i fakty o wszawicy

Mity Fakty
Wszawica wynika z brudu i braku higieny. Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na częstość występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi.
Wszy potrafią skakać i pływać. Pasożyty te poruszają się wyłącznie poprzez pełzanie. Zarażenie następuje w wyniku bliskiego  kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi.
Osobie dotkniętej wszawicą należy ogolić głowę. Nie należy golić głowy chorego. Powstające przy okazji golenia mikro uszkodzenia skóry głowy mogą stanowić wrota zakażeń bakteryjnych i/lub grzybiczych i przedłużenie procesu leczenia.
Wystarczy zastosować dostępne preparaty zwalczające pasożyty.
Wszawica jest wyłącznie problemem estetycznym. Wszawica jest także problemem zdrowotnym. Powoduje wystąpienie swędzących grudek zapalnych, które po zdrapaniu mogą ulec wtórnym zakażeniom bakteryjnym.
Zwierzęta domowe mogą być źródłem. Wesz ludzka nie bytuje na zwierzętach, dlatego nie jest konieczne przeglądanie sierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia.
Dokładne umycie głowy szamponem pozwoli pozbyć się wszy. Wszy dzięki specjalnym odnóżom i pazurkom czepnym silnie przytwierdzają się do włosów. Gnidy są przyczepiane do włosów specjalną wydzieliną, która nie rozpuszcza się w wodzie i jest trud na do usunięcia.
Wszy mają tylko dzieci. Zarażeniu się wszawicą sprzyjają duże skupiska ludzi. Dlatego choroba ta jest szczególnie popularna wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli czy szkół.

Autor: Dyrekcja
INFORMACJA DLA RODZICÓW KL. I A
2020-01-27 18:55:30
Zebranie z rodzicami w klasie I a odbędzie się 30.01.2020 r. o godzinie 17.00.

Autor: mgr B. Malina
ZEBRANIA Z RODZICAMI
2020-01-02 18:25:56

Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze odbędą się 8.01.2020 r (środa).

Przed zebraniami zapraszamy do udziału w  kiermaszu na rzecz WOŚP.


Autor: Dyrekcja
ZEBRANIA Z RODZICAMI
2019-11-24 11:28:41

Zapraszamy Rodzców uczniów klas I - VIII na zebrania, które odbędą się
4.12.2019r. (środa) dla klas IV - VIII  oraz I b

5.12.2019r. (czwartek) dla klas Ia, IIa, IIb, III a i  IIIb.

Terminarz zebrań

 • kl.I a       5.12.2019        godz. 17:00        sala nr 4
 • kl.I b       4.12.2019        godz. 17:00        sala nr 15
 • kl II a      5.12.2019        godz. 16.30        sala nr 3
 • kl.II b      5.12.2019        godz. 17.00        sala nr 8
 • kl.III a     5.12.2019        godz. 17.00        sala nr 2
 • kl.III b     5.12.2019        godz. 17.00        sala nr 16

 

 • kl. IV a      4.12.2019        godz. 17:00       sala nr 24
 • kl. V a       4.12.2019        godz. 16:30       sala nr 28
 • kl. V b       4.12.2019        godz. 16:30       sala nr 25
 • kl. VI a      4.12.2019        godz. 17:00       sala nr 27
 • kl. VI b      4.12.2019        godz. 17.00       sala nr 26
 • kl. VI c      4.12.2019        godz. 17.00       sala nr 18
 • kl.VII a      4.12.2019        godz. 17:00       sala nr 23
 • kl.VIII a     4.12.2019        godz. 17:00       sala nr 19

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Autor: Dyrekcja
OGŁOSZENIE
2019-10-26 07:06:43

29 października 2019 r. o godz. 12.00 obchodzimy jubileusz 90-lecia naszej szkoły.

Dla klas IV - VIII lekcje kończą się o godz.11.00, a dla klas I - III o godz.11.30.

W tym dniu nie ma obiadu. Świetlica szkolna czynna do godz. 16.00


Autor: Dyrekcja
ZEBRANIA Z RODZICAMI
2019-10-18 17:56:52

Zapraszamy Rodzców uczniów klas I - VIII na zebrania, które odbędą się 23 X 2019r. (środa).

Terminarz zebrań

 • kl.I a       23.10.2019        godz. 17:00        sala nr 4
 • kl.I b       23.10.2019        godz. 17:00        sala nr 15
 • kl II a      23.10.2019        godz. 16.30        sala nr 3
 • kl.II b      23.10.2019        godz. 17.00        sala nr 8
 • kl.III a     23.10.2019        godz. 17.00        sala nr 2
 • kl.III b     23.10.2019        godz. 17.00        sala nr 16

 

 • kl. IV a      23.10.2019        godz. 17:00       sala nr 24
 • kl. V a       23.10.2019        godz. 16:30       sala nr 28
 • kl. V b       23.10.2019        godz. 16:30       sala nr 25
 • kl. VI a      23.10.2019        godz. 17:00       sala nr 27
 • kl. VI b      23.10.2019        godz. 17.00       sala nr 26
 • kl. VI c      23.10.2019        godz. 17.00       sala nr 18
 • kl.VII a      23.10.2019        godz. 17:00       sala nr 23
 • kl.VIII a     23.10.2019        godz. 17:00       sala nr 19

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !Autor: Dyrekcja
POLISA NNW
2019-10-16 15:34:17

INSTRUKCJA DO ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA DZIECI W SZKOLE
znajduje się w zakładce DO POBRANIA.

 


Autor: Dyrekcja
RUSZA CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI - 800 080 222
2019-10-02 20:56:50


Autor: Dyrekcja
ZEBRANIE RADY RODZICÓW
2019-09-19 18:17:36

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Sosnowcu informuje,

że 25.09.2019 r. o godz. 17.00 ( sala nr 23 ) odbędzie się zebranie  Rady Rodziców.


Autor: Dyrekcja
NAGRANIA DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
2019-09-09 19:07:58

Zachęcam rodziców uczniów klas I - IV do skorzystania ze strony wydawnictwa MACMILLAN EDUCATION Strefa Ucznia, na której dostępne są do pobrania nagrania audio (wszystkie nagrania z podręczników do języka angielskiego wraz z piosenkami) oraz zeszyty współpracy z rodzicami.

Link do strony:             https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia.

Należy wybrać nazwę podręcznika, z którego korzysta dziecko i pobrać nagrania (PUPIL'S AUDIO) wraz z listą ścieżek.

Klasa I - TIGER 1

Klasa II - TIGER 2

Klasa III - TIGER 3

Klasa IV - BRAINY 4.
-


Autor: mgr M. Dyczkowska
ZEBRANIA Z RODZICAMI
2019-09-02 20:06:06

Terminarz zebrań

 • kl.I a       4.09.2019        godz. 17:00        sala nr 4
 • kl.I b       4.09.2019        godz. 17:00        sala nr 15
 • kl II a      4.09.2019        godz. 16.30        sala nr 3
 • kl.II b      4.09.2019        godz. 17.00        sala nr 8
 • kl.III a     4.09.2019        godz. 17.00        sala nr 2
 • kl.III a     4.09.2019        godz. 17.00        sala nr 16

 

 • kl. IV a      11.09.2019        godz. 17:00       sala nr 24
 • kl. V a       11.09.2019        godz. 16:30       sala nr 28
 • kl. V b       11.09.2019        godz. 16:30       sala nr 25
 • kl. VI a      11.09.2019        godz. 17:00       sala nr 27
 • kl. VI b      11.09.2019        godz. 17.00       sala nr 26
 • kl. VI c      11.09.2019        godz. 17.00       sala nr 18
 • kl.VII a      11.09.2019        godz. 17:00       sala nr 23
 • kl.VIII a     11.09.2019        godz. 16:30       sala nr 19

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Autor: Dyrekcja