wtorek, 16 lipca 2024r.
Rok szkolny 2023/2024.
01:56:35
Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie

.
O szkole
2012-08-03 00:00:00

Nasza szkoła znajduje się w dzielnicy Klimontów. Jest jedną z najstarszych sosnowieckich szkół, w 2019 roku obchodziła swoje dziewięćdziesiąte urodziny. Mimo szacownego wieku jest jednak postępowa. Kultywuje wielopokoleniowe tradycje, pozostając jednocześnie otwartą na wszelkie nowości. Mocno związana z lokalnym środowiskiem stanowi miejsce bezpieczne i przyjazne uczniom. U nas żadne dziecko nie jest anonimowe. Szkoła zapewnia opiekę i odpowiedni poziom kształcenia. Prowadzimy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje talenty i zdolności w kołach zainteresowań, korzystać ze szkolnej biblioteki, a także przebywać pod opieką wychowawców w szkolnej świetlicy.
We wrześniu 2012 roku nasza szoła została przeniesiona do innego budynku i mieści się obecnie przy ulicy Jana Krasickiego 1. "

 

 

 

SP 25 obecnie:

 

 

- 265 uczniów, 15 klas, 35 nauczycieli;
- język angielski i niemiecki,
- szkoła z bogatymi tradycjami, 90-letnim stażem i imponującymi osiągnięciami;
- ambitna, pomysłowa, życzliwa kadra nauczycielska;
- współpraca z Uniwersytetem Śląskim, placówkami kulturotwórczymi: Sosnowieckim Centrum Sztuki, Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu, Klubem im. J. Kiepury, muzeami, teatrami, kinami;
- stała i owocna współpraca z rodzicami, którzy z wielką troską wspomagają działania szkoły;
- nowoczesna pracownia komputerowa - nasza szkoła w lipcu 2007r. otrzymała nową pracownię z MEN współfinansowaną przez EFS, pracownia multimedialna, stałe łącze internetowe;
- stołówka;
- biblioteka,
- świetlica szkolna
- opieka medyczna, pedagogiczna;
- liczne zajęcia pozalekcyjne: edukacyjne, artystyczne, sportowe;
- bogaty program działalności oferują szkolne organizacje: Samorząd Uczniowski, LOP, PCK, klub "Wiewiórka".
- koła zainteresowań dla uczniów zdolnych;
- zespoły dydaktyczno-wyrównawcze;
- zajęcia teatralne, muzyczne, rytmiczne;
- obszerny program dodatkowych zajęć sportowych;
- szkoła promuje zdrowy tryb życia, dba o bezpieczeństwo uczniów, wdraża programy edukacyjne oraz profilaktyczno zdrowotne;
- szkoła umożliwia rozwój zainteresowań poprzez udziały w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych, miejskich, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich;
- sukcesy- liczni finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych;
- szkoła bezpieczna, zapewnia wszystkim uczniom możliwość rozwoju i nauki w klimacie życzliwości;
- panuje w szkole twórcza atmosfera oparta na wzajemnym zaufaniu, szacunku i zrozumieniu.

 


Autor: Dyrekcja