wtorek, 16 lipca 2024r.
Rok szkolny 2023/2024.
01:57:36
Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie

.
Historia szkoły
2012-08-03 23:53:22

Pierwsze posiedzenie w sprawie budowy szkoły powszechnej odbyło się 5 X 1922 roku na zebraniu Rady Gminnej Zagórze. Wieś Klimontów liczyła wtedy 6500 ludności, w tym około 700 dzieci w wieku szkolnym.

We wsi powstaje Komitet budowy szkoły. Po pokonaniu wielu przeszkód, w 1923 roku rusza budowa.

Brak funduszy powoduje, że budowa szkoły posuwa się w bardzo wolnym tempie, a nawet w 1926 roku zostaje na jakiś czas wstrzymana.

8 września 1929 roku następuje uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły.Szkoła staje się ośrodkiem oświatowym we wsi. Oprócz nauczania dzieci w wieku szkolnym funkcjonują uruchomione przez Stanisława Ulewicza kursy oświaty pozaszkolnej i kursy wieczorowe dla dorosłych. W szkole działa również żeńska i męska drużyna harcerska.

We wrześniu 1939 roku szkoła zostaje zamknięta.Budynek zajmują żołnierze niemieccy aż do zakończenia II wojny Światowej.

Zamknięcie szkoły nie przerwało jednak jej działalności dydaktycznej i wychowawczej. Klimontowscy nauczyciele organizują tajne nauczanie dla miejscowych dzieci. Zajęcia na tajnych kompletach prowadzili: p.Wieczorek, p.Hytra, p.Kozakiewicz, p.Krużel, p.Reicher.

10 IX 1945 roku - rozpoczęcie roku szkolnego w wyzwolonej Polsce. Rok szkolny został przesunięty ze względu na fatalny stan budynku. Rok szkolny 1945/46 jest bardzo trudny. Brakuje wykwalifikowanej kadry, sale lekcyjne są przepełnione, praca dwuzmianowa, niski poziom edukacyjny uczniów przychodzących po pięcioletniej przerwie, wprowadzenie nowego programu nauczania.

26 VII 1948 rok - przekazanie szkole sztandaru szkolnego.

Począwszy od roku 1957 szkole trudno pomieścić uczniów. O ile w roku szkolnym 1952/53 do szkoły uczęszczało 617 uczniów, to w roku szk. 1957/58 już 1016, a w 1959/60 - 1188 uczniów. Nauka odbywała się na trzy zmiany, od 8.00 - 18.00. Wynajmowano dodatkowe pomieszczenia w kopalnianym przedszkolu.

W 1960 roku zostaje oddana do użytku nowa szkoła. Obwód szkolny Klimontowa zostaje podzielony na dwie części - obecna szkoła ma numer 1, a nowa numer 2.

1969 rok - obchody 40 lecia istnienia szkoły. Ufundowanie nowego sztandaru szkoły i portretu patrona szkoły.

1999 rok - obchody 70 lecia istnienia szkoły w których uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Wydziału Edukacji, Kuratorium Oświaty, zaproszeni nauczyciele i absolwenci szkoły.

2012 rok - zmiana lokalizacji szkoły. Przeniesienie z ulicy Klonowej 12 na ulicę Ignacego Krasickiego 1.

Od 2015 r. funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Monika Dyl. Wspólnie z rodzicami i gronem pedagogicznym dba o stworzenie nowoczesnego wizerunku szkoły. Baza dydaktyczna, sportowa i socjalna jest stale modernizowana i doposażana.

 


Autor: Dyrekcja