Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie


LOGOWANIE
2020-03-26 14:43:36

Drodzy uczniowie!

Zapraszam do kontaktu z wychowawcami klas,
otrzymacie login i hasło do logowania do lekcji online.

 Autor: Admin
OGŁOSZENIE
2020-03-26 14:27:17
Szanowni Państwo!
 
Wiem, że przez obecną sytuację jest sporo zamieszania, ale bardzo proszę uzupełnić opłaty za obiady za dni sprzed decyzji Ministra o zamknięciu szkół. Dzieci uczęszczały 8 dni, więc będzie to kwota 25,60zł.
Rodzice, którzy już wpłacili pełną kwotę, będą mieli zwroty w miesiącu, kiedy rozpoczniemy dalszą realizację zajęć w szkole.
 
A.Tomaszewska


Autor: mgr A. Tomaszewska
MONITOROWANIE POSTĘPÓW ORAZ WERYFIKACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
2020-03-25 16:51:03

Sposoby monitorowania postępów uczniów
oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności ucziów w czasie nauczania prowadzonego zdalnie

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół w dalszym ciągu realizowane są cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) zgodne z podstawą programową.
 2. Realizacja zajęć jest obowiązkowa, a aktywność ucznia w danym dniu jest równoznaczna z jego obecnością na lekcji.
 3. Metody i techniki wykorzystywane podczas nauki zdalnej umożliwiają realizację podstawy programowej, są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, do kształcenia na odległość,  uwzględniają również możliwości techniczne nauczycieli i uczniów.
 4. Nauczyciele udostępniają niezbędne materiały poprzez:
 1.  stronę internetową szkoły
 2. środki multimedialne, m.in. prezentacje
 3. platformy edukacyjne,
 4. interaktywne materiały dydaktyczne: aplikacje dostępne w Internecie
 5. programy telewizyjne
 1. Uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania materiału i zaleceń nauczycieli, a po skończonej pracy odesłać opracowane materiały poprzez adres
  e-mail lub w inny sposób ustalony wspólnie z nauczycielem.
 2. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i ich rodziców w godzinach swojej pracy.
  W tym czasie wskazuje uczniom sposób i formę realizacji zagadnień, wspiera podopiecznych w procesie dydaktycznym, udziela niezbędnych porad, motywuje do systematycznej pracy.
 3. Zasady oceniania:

 Ocenianiu podlegać będą:

 •  Aktywność na zajęciach

Poprzez aktywność rozumie się: systematyczne realizowanie powierzonych treści, dokładność wykonywanych zadań, zaangażowanie.

- Systematyczna praca i zaangażowanie z pewnością będą miały wpływ także na ocenę zachowania uczniów.

 • Karty pracy
 • Prace pisemne
 • Prezentacje
 • Zdjęcia wykonanych prac plastyczno - technicznych

Nauczyciel ocenia pracę i przekazuje informację zwrotną (w tym np. wskazówki do zadań, uwagi, prawidłowe rozwiązania itp.)Autor: Dyrekcja
DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!
2020-03-24 14:51:56

Od 25 marca 2020r. na stronie internetowej szkoły będziemy proponować uczniom realizację tych przedmiotów, które są przewidziane w tygodniowym planie lekcji. Chcemy jednak uspokoić, że nie chodzi o to, żeby uczniowie przez każde 45 min. musieli sami uczyć się nowych treści. Nauczyciele będą podawać okrojony zakres materiału.
   Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o codzienne zgłaszanie obecności dziecka u wychowawcy klasy
(na jego adres mailowy). Będzie to odnotowane jako obecność na lekcjach tego dnia.
   Uczniowie i ich rodzice mają możliwość kontaktowania się z każdym nauczycielem za pośrednictwem poczty internetowej w dniach roboczych. Adresy są dostępne na stronie internetowej szkoły.Autor: Dyrekcja
LEKCJE ONLINE
2020-03-23 21:19:22

 <<<<<<<    LEKCJE ONLINE szukaj w zakładceAutor: Admin
OGŁOSZENIE
2020-03-18 11:14:33

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

     Zagrożenie epidemiczne może spowodować dłuższą przerwę w uczęszczaniu dzieci do szkoły. 
Nasi nauczyciele będą pracować z uczniami zdalnie, za pośrednictwem internetu. Ponieważ konieczne jest zachowanie higieny pracy uczniów i pracowników, nauczyciele bądą dostępni online zgodnie z tygodniowym planem lekcji i z uwzględnieniem przerw międzylekcyjnych. Będą oni przekazywać poszczególne treści i zadania, a uczniowie online będą mogli kontaktować się z nimi.

     Jednocześnie prosimy o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa w sieci.

    Prosimy też o regularne śledzenie informacji umieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły.


                                                                     Dyrekcja szkołyAutor: Dyrekcja
JAK I CZEGO SIE TERAZ UCZYĆ?
2020-03-17 11:40:45

1. JAK  ZORGANIZOWAĆ  DZIECIOM  WARUNKI  DO  NAUKI  W  DOMU?

    Metody nauki w domu mogą być różne, trzeba wykorzystać nowoczesne formy komunikacji, którymi na co dzień już się posługujemy, takie jak poczta elektroniczna, ale także różnego rodzaju komunikatory, które pozwalają tworzyć grupy, mogące wspólnie uczestniczyć w zajęciach..

Można przekazywać filmy video, bądź korzystać z tych materiałów, które znajdują się na platformach edukacyjnych.

    Internet w tym zakresie daje ogromne możliwości. Możemy wykorzystać ten czas między innymi na aktywności edukacyjne. Może się okazać, że taka chwilowa edukacja domowa pozwoli dzieciom odkryć nowe obszary zainteresowań.

Polećmy im kanały, których oglądanie będzie połączeniem przyjemnego z pożytecznym.
To np. Pan Belfer czy Crazy Nauka. Nauka w domu to także czytanie lektur. Przeczytać możemy je w bibliotekach online, utrwalić - oglądając ekranizacje.

   Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową.

   Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, to możliwość powtórzenia materiału.

 Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów

klas VIII,  które będą  publikowane codziennie na stronie internetowej www.cke.gov.pl

  Należy także pamiętać o tym, że dziecko powinno mieć zapewniony skromny, ale stały kącik dla swojej pracy, gdzie bez problemu będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.

Nieprawidłowo dobrana wysokość krzesła, oprócz zagrożenia wadą postawy, powoduje zmęczenie (dziecko „wierci się”), a to z kolei przeszkadza w skupieniu. Nieprawidłowe oświetlenie może osłabiać wzrok oraz powodować znużenie, zmęczenie czy bóle głowy. Takie sytuacje znacznie obniżają motywację do wysiłku intelektualnego. W mieszkaniu powinna panować  cisza i spokój.

2.  JAK  MOTYWOWAĆ  I  WSPIERAĆ   DZIECI  DO SYSTEMATYCZNEGO
     UCZENIA  SIĘ   POZA  SZKOŁĄ ?
 

Przede wszystkim należy pomóc dzieciom zrozumieć, to co się obecnie dzieje. Ostatnio dzieci słyszą ze wszystkich stron, że nasz świat ginie, że grozi nam katastrofa ekologiczna, zabraknie nam wody, że giną kolejne gatunki, a teraz doszedł jeszcze do tego  koronawirus
i zatrzymanie świata, który znają.

   Należy porozmawiać z dziećmi na temat emocji, jak one odczuwają przez zaistniałą sytuację. Trzeba przybliżyć im to, że w przeszłości były podobne przypadki i że to co się teraz dzieje (czyli pozostanie w domu), jest absolutnie konieczne dla ich zdrowia.

Szanowni Rodzice,

 jeśli chcecie pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki, to:

-podkreślajcie znaczenie nauki w życiu człowieka,
-powtarzajcie myśl, że nauka jest celem samym w sobie,
-nie przypisujcie zbyt dużej wagi ocenom,
-wyrażajcie się pozytywnie o szkole,
-doceniajcie pracę i samodzielność Waszego dziecka,
-dostrzegajcie jego osiągnięcia,
-nie krytykujcie, nie oceniajcie,
-pomagajcie, ale nie wyręczajcie,
-nie wyśmiewajcie niepowodzeń, ale wskażcie jak można uczyć się na błędach,
-nie stawiajcie wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.

Jak zaplanować naukę?

Systematyczność – to określenie, o którym dużo się mówi przy nabywaniu wiedzy. Oto kilka wskazówek do zaplanowania własnej nauki.

Dobry plan

Planowanie nauki należy zacząć od odpowiedzi na kilka pytań:

Czego mam się nauczyć? (Jaki przedmiot, jaki zakres materiału?)

Dlaczego mam się tego uczyć? (Jaki jest mój cel? Co chcę osiągnąć?)

Do kiedy muszę się tego nauczyć? (np. termin egzaminu.)

Ile czasu mi to zajmie? (np. czy godzinę dziennie przez tydzień powinno wystarczyć.) Ile czasu potrzebuję na powtórki?

Komfort pracy

Plan jest bardzo istotny, ale równie ważne jest zadbanie o środowisko i stan, w którym będzie się nam najlepiej przyswajało nową wiedzę. Warto zastanowić się nad tym i przygotować już wcześniej odpowiednie elementy.

Przestrzeń do nauki:

- należy zadbać, by było to stałe miejsce, w którym nie ma zbyt wielu rzeczy mogących rozpraszać dziecko,

- w zasięgu ręki trzeba umieść wszystkie niezbędne pomoce naukowe,

- zadbać o wygodne meble, które pomogą w zachowaniu dobrej postawy,

- sprawdzić, czy w ciągu dnia i wieczorem w wyznaczonym miejscu jest odpowiednie oświetlenie.

Organizacja pracy:

- należy trzymać się planu,

- pamiętać o przerwach w pracy; nasz umysł jest w stanie przyswajać wiedzę maksymalnie
   przez 45 minut, po tym czasie zrobić sobie przerwę,

- dbać o odpowiednią ilość snu,

- w przerwach przewietrzyć pomieszczenie, w którym dziecko przebywa,

- pamiętać o zdrowym trybie życia, dobre odżywianie i aktywność fizyczna, też ma wpływ na naukę.

 Drogi Uczniu!

Pamiętaj, że uczysz się przede wszystkim dla samego siebie, nie musisz być najlepszy
we wszystkim.

3. JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO  DZIECI  W  INTERNECIE ?

   Internet stał się narzędziem tak powszechnym, że dzieci i młodzież wychowana już
w nieograniczonym dostępie do treści internetowych, nie uznaje równoległości światów rzeczywistego i  wirtualnego, stapiając go w jedną całość.

Dlatego ważne jest, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo  podczas korzystania z internetu
czy aplikacji mobilnych.

    Im mniejsze dziecko, tym większa powinna być kontrola. Może to być  zablokowanie wszystkich witryn z wyjątkiem tych wybranych przez rodziców czy opiekunów, tworząc tzw. biała listę stron dozwolonych  (white list).

   Dziecko dokonuje wyborów np. z gier czy filmów, które znajdują  się  na stronie akceptowanej przez  rodziców, dziecko nie ma możliwości skontaktowania się z osobami nieznajomymi . Opiekun jest świadomy wszystkich działań podejmowanych przez dziecko.

   Im dziecko jest starsze i bieglejsze  informatycznie, tym mniej  zalecane są blokady rodzicielskie. Wtedy należy położyć nacisk na edukację samego nastolatka, który powinien mieć dużą świadomość ryzykownych zachowań, działań nieakceptowanych przez  rodziców.

   Na  każdym etapie ważne jest podejmowanie rozmów z dzieckiem o jego bezpieczeństwie oraz pomoc w przypadku problemów – www.sieciaki.pl

Dziecko może natrafić na nieodpowiednie treści w różnych miejscach. Mogą to być: wyszukiwarki, serwisy społecznościowe, gry on-line, portale informacyjne. Rodzice powinni asystować dzieciom bez względu na wiek  w jego wirtualnych poszukiwaniach.

 

 Autor: mgr D. Weryńska
OGŁOSZENIE
2020-03-13 13:48:07

SZKOŁA ZAMKNIĘTA.

KONTAKT WYŁĄCZNIE NA ADRES MAILOWY SZKOŁY:

sp25@sosnowiec.edu.plAutor: Dyrekcja
OGŁOSZENIE
2020-03-13 13:38:35

BOISKA SZKOLNE SĄ NIECZYNNE DO ODWOŁANIA.Autor: Dyrekcja
INFORMACJA DLA UCZNIÓW
2020-03-13 10:57:00

DRODZY UCZNIOWIE

Zamknięcie szkoły spowodowane zagrożeniem epidemicznym, nie jest czasem wolnym od nauki. Wykorzystajcie ten czas na uzupełnienie wiadomości, przeczytanie książki, lektury.

Apelujemy do Was o rozsądek i rozwagę. Unikajcie większych skupisk osób, spotkań w grupach, wspólnych wyjazdów do centrów handlowych, sieci fast foodów itp.

Nasi nauczyciele na stronie internetowej szkoły będą Wam przekazywać materiały do samodzielnej pracy.Autor: Dyrekcja
OGŁOSZENIE
2020-03-13 10:50:28

SZANOWNI RODZICE

Prosimy Państwa o uświadomienie dzieciom, aby unikały spotkań z kolegami ( centra handlowe, sieci fast foodów, boiska itp.) Zachęcamy do samodzielnej nauki w domu. Na stronie internetowej szkoły utworzymy zakładkę - materiały do saodzielnej nauki. Nauczyciele będą umieszczać tam materiały dydaktyczne. Prosimy o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie szkoły.Autor: Dyrekcja
OGŁOSZENIE
2020-03-13 09:40:04

Konkursy szkolne i międzyszkolne zaplanowane w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.zostają odwołane.

Nowe terminy będą ustalone i podane do Państwa wiadomości.Autor: Dyrekcja
WAŻNE OGŁOSZENIE
2020-03-11 15:01:01

DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

OD 16 MARCA DO 25 MARCA 2020r.

ZAJĘCIA W SZKOLE SĄ ODWOŁANE.

W DNIACH 12 i 13 MARCA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WYŁĄCZNIE

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE, DLA TYCH DZIECI

KTÓRYCH RODZICE NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ OPIEKI W DOMU.

PROSZĘ ŚLEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY.

BĘDĄ TAM UMIESZCZANE AKTUALNE INFORMACJE.Autor: Dyrekcja
OGŁOSZENIE
2020-03-11 14:57:44

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE SĄ ODWOŁANE.Autor: ks. Proboszcz
INSPEKCJA SANITARNA! PILNE! MATERIAŁY INFORMACYJNO - EDUKACYJNE DOT. KORONAWIRUSA
2020-03-10 09:38:28

I Koronawirus

Koronawirusy (CoV) są zidentyfikowane, jako ludzkie patogeny od lat 60. XX wieku. Zakażają ludzi
i wiele innych kręgowców. U ludzi, koronawirusy wywołują przede wszystkim infekcje dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego, jednak objawy mogą się różnić od zwykłego przeziębienia do poważnych infekcji dolnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie płuc. Rezerwuarem wielu rodzajów koronawirusów są nietoperze, co może odgrywać kluczową rolę w ewolucji wirusów w szczególności linii alfa i betakoronawirusa. Jednak inne gatunki zwierząt mogą również działać, jako pośredni gospodarz i rezerwuar zwierzęcy.

Odzwierzęce (zoonotyczne) koronawirusy pojawiły się w ostatnich latach i wywołały epidemie u ludzi, takie jak: zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) w 2003 r. i bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS) od 2012 r.

Okres inkubacji koronawirusów wynosi od 1 do 14 dni. SARS-CoV miał okres inkubacji od 3 do 10 dni, a MERS-CoV do 14 dni. Szacuje się, że okres inkubacji SARS-CoV-2 wynosi od 1 do 14 dni, najczęściej około 5 dni.

II Pytania i odpowiedzi  - Q&A

Co to jest koronawirus?

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt, a także u ludzi. U ludzi wiadomo, że kilka koronawirusów powoduje infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak bliskowschodni zespół niewydolności oddechoweji zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Ostatnio odkryty koronawirus SARS-CoV-2 powoduje chorobę COVID-19.

Co to jest COVID-19?

COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną przez ostatnio odkryty koronawirus SARS-CoV-2. Ten nowy wirus i choroba były nieznane przed wybuchem epidemii w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r.

Jak rozprzestrzenia się koronawirus SARS-CoV-2?

 • bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia.

Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem).

 • pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.

Czy można zarazić się COVID-19 od osoby, która nie ma objawów?

Główną drogą rozprzestrzeniania się choroby są kropelki oddechowe wydalone przez osobę, która kicha lub kaszle. Ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 od osoby bez objawów jest bardzo niskie. Jednak wiele osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 doświadcza jedynie łagodnych objawów. Jest to szczególnie często obserwowane we wczesnych stadiach choroby.

Czy można zarazić się COVID-19 drogą fekalno-oralną?

Ryzyko zakażenia koronawirusem przez kontakt z kałem zarażonej osoby wydaje się niskie. Chociaż wstępne badania sugerują, że wirus może być obecny w kale w niektórych przypadkach, rozprzestrzenianie się tą drogą nie jest głównym sposobem. Fakt istnienia takiego ryzyka jest jednak kolejnym powodem do regularnego mycia rąk po skorzystaniu z łazienki i przed jedzeniem.

Ile wynosi okres inkubacji?

 „Okres inkubacji” oznacza czas między złapaniem wirusa a wystąpieniem objawów choroby. Większość szacunków okresu inkubacji SARS-CoV-2 wynosi od 1 do 14 dni, najczęściej około 5 dni.

Jakie są objawy COVID-19

Najczęstsze objawy COVID-19 to: gorączka, kaszel, duszność. Niektórzy pacjenci mogą mieć katar, biegunkę, ból gardła. Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. W 80% przypadków, zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 przebiega w sposób łagodny, bez nasilonych objawów. Około 1 na 6 osób, które zachorują na COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem. Ciężka postać choroby obserwuje się głównie u osób starszych, z niedoborami odporności i chorobami przewlekłymi (taki jak np.: nadciśnienie, cukrzyca, POChP).

Jak długo wirus przetrwa na powierzchniach?

Nie jest pewne, jak długo wirus wywołujący COVID-19 przeżyje na powierzchni, ale wydaje się, że zachowuje się jak inne koronawirusy. Badania sugerują, że koronawirusy (w tym wstępne informacje na temat wirusa COVID-19) mogą utrzymywać się na powierzchniach przez kilka do kilkunastu godzin. Może się to różnić w różnych warunkach (np. Rodzaj powierzchni, temperatura lub wilgotność otoczenia). Jeśli uważasz, że powierzchnia mogła zostać skażona, wyczyść ją środkiem dezynfekującym. Umyj ręce mydłem i wodą lub zdezynfekuj środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Unikaj dotykania dłońmi oczu, ust lub nosa.

Jak prawdopodobne jest zarażenie COVID-19?

Ryzyko zakażenia koronawirusem w dominującej części zależy od tego, gdzie jesteś - a dokładniej od tego, czy występuje tam transmisja koronawirusa SARS-CoV-2. Dla większości ludzi w większości lokalizacji ryzyko zakażenia koronawirusem jest wciąż niskie. Istnieją jednak miejsca na całym świecie (miasta lub obszary), w których rozprzestrzenia się koronawirus. Pamiętaj, aby stosować się do rekomendacji GIS i ograniczeń dotyczących podróży, przemieszczania się i przebywania w dużych skupiskach ludzkich. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z sytuacji epidemiologicznej, na obszarze, w którym się znajdujesz lub gdzie zamierzasz się udać. GIS publikuje aktualizacje na temat sytuacji epidemiologicznej na całym świecie.

Czy powinienem obawiać się COVID-19?

W 80% przypadków, zakażenie COVID-19 przebiega w sposób łagodny, bez nasilonych objawów. Prawie nie obserwuje się zakażeń wśród dzieci i młodzieży. Ciężka postać choroby obserwuje się głównie u osób starszych, z niedoborami odporności i chorobami przewlekłymi.

Należy zachować podstawowe zasady higieny. Przede wszystkim wśród tych działań jest regularne i dokładne mycie rąk oraz dobra higiena dróg oddechowych. Po drugie, bądź na bieżąco i postępuj zgodnie z zaleceniami, w tym wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi podróży, przemieszczania się i spotkań.

Kto jest narażony na ciężką przebieg zakażenia koronawirusem?

W 80% przypadków, zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 przebiega w sposób łagodny, bez nasilonych objawów. Około 1 na 6 osób, które zachorują na COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem. Ciężka postać choroby obserwuje się głównie u osób starszych, z niedoborami odporności i chorobami przewlekłymi (taki jak np.: nadciśnienie, cukrzyca, POChP).

Czy można zarazić się COVID-19 od zwierząt domowych?

Obecnie nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe, takie jak koty i psy, zostały zainfekowane lub mogłyby rozprzestrzeniać wirusa wywołującego COVID-19.

Czy bezpiecznie jest otrzymać paczkę z dowolnego obszaru, w którym zgłoszono COVID-19?

Tak. Prawdopodobieństwo zarażenia poprzez produkty handlowe jest niskie, a ryzyko zarażenia wirusem, który powoduje COVID-19 poprzez paczkę, która zostało przewieziona i wystawiona na działanie różnych warunków i temperatury jest również niskie. Obecnie brak jest dowodów naukowych na zakażenie koronawirusem poprzez paczkę nadaną z Chin lub Europy.

Czy powinienem nosić maskę, aby się chronić?

Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Gdzie nie zaleca się aktualnie podróży?

Na dzień 9.03.2020: na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących.https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Czy istnieje szczepionka przeciw SARS-CoV-2?

Obecnie nie ma szczepionki ani konkretnego leku przeciwwirusowego, który zapobiegałby zakażeniu SARS-CoV-2 lub leczył COVID-2019. Prowadzone są liczne badania kliniczne nad szczepionką przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2.

Jak wygląda leczenie COVID-19?

Leczenie COVID-19 jest wyłącznie objawowe. Obecnie nie ma specyficznego leczenia, które pozwoliłoby zapobiegać zakażeniu SARS-CoV-2.

Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu lub leczeniu COVID-19?

Nie. Antybiotyki nie działają przeciwko wirusom, działają tylko na infekcje bakteryjne. COVID-19 jest wywoływany przez wirusa, więc antybiotyki nie działają. Antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek zapobiegania lub leczenia COVID-19.

Jeśli mieszkam w obszarze, w którym wystąpiły przypadki zakażenia koronawirusem - czy jestem narażony na dodatkowe ryzyko?

Osoba z koronawirusem nie naraża innych, jeżeli pozostaje w izolacji i uważnie zbadano, z kim miała bliski kontakt. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny i sledzenie kontaktów to podstawowy element pracy służb sanitarnych.

Gdzie mogę uzyskać informację na temat koronawirusa?

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

Na stronach internetowych: https://gis.gov.pl/, https://www.gov.pl/web/zdrowie, https://www.who.int/, https://www.ecdc.europa.eu/en.

Kim jest osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem?

Osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem to każdy kto:

a) przebywał w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusa

LUB miał bliski kontakt z osobą zakażoną,nie minęło 14 dni od pobytu lub kontaktu,obserwuje u siebie takie objawy jak:

- gorączka - kaszel - duszność

Co zrobić jeśli podejrzewasz, że ktoś może mieć ostrą chorobę układu oddechowego na skutek zakażenia koronawirusem:      

Należy pamiętać o konieczności bezzwłocznego, telefonicznego powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenia się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Co to znaczy, że ktoś miał bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem?

•           pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut;

•           prowadził rozmowę z osobą, z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;

•           osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;

•           osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora lub

w tym samym pokoju: hotelowym/ w akademiku.

Co oznacza izolacja dla osób, które nie mają objawów?

•           pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą lub po powrocie z obszaru zagrożonego i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

•           poddanie się monitoringowi epidemiologicznemu - w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia przez pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej,

•           jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Kwarantannę można skrócić w przypadku, gdy wyniki testów na obecność wirusa SARS-CoV-2  u osoby podejrzanej wyszły  negatywne, a z którą osoba poddana kwarantannie miała kontakt. Decyzję o skróceniu kwarantanny podejmuje tylko właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny.

Jestem poddany kwarantanie domowej - czy mogę wyjść do sklepów po jedzenie? Muszę odebrać lek z apteki, co powinienem zrobić?

Osoby, na które nałożono kwarantannę absolutnie nie powinny opuszczać miejsca zamieszkania. Nie opuszczaj miejsca kwarantanny np. nie wychodź z domu do sklepu, czy na spacer z psem. Udzielaj informacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat stanu zdrowia. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, natychmiast poinformuj telefonicznie Państwową Inspekcję Sanitarną. Często myj ręce, unikaj dotykania oczu i ust, dezynfekuj powierzchnie dotykowe, zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania.

Czy kobiety w ciąży są szczególnie narażone?

Według WHO kobiety w ciąży nie wydają się mieć zwiększonego ryzyka zakażenia koronawirusem, która podróżowała do kraju dotkniętym SARS-CoV-2w ciągu ostatnich 14 dni lub miała bliski kontakt z pacjentem z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2 należy poddać testom na obecność wirusa. Nie ma wystarczających danych na temat wpływu zakażenia COVID-19 na płód.

Co wiadomo o przyczynie wybuchu epidemii?

Uważa się, że SARS-CoV-2 pochodzi od nietoperzy, ale nie zidentyfikowano gospodarzy pośrednich. Obecnie przyjmuje się, że na początku grudnia na rynku w Wuhan w prowincji Hubei w Chinach zainfekowano pierwszych pacjentów.

Gdzie szukać informacji dla podróżnych?

Na stronie: https://gis.gov.pl/ znajdują się aktualne komunikaty dla podróżnych.

III Zalecenia GIS

1. Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni

W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych

Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.

6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

10. Unikaj palenia tytoniu i spożywania alkoholu

Wszelkie używki osłabiają odporność organizmu. Osoby palące papierosy lub pijące alkohol są bardziej podatne na zachorowanie. Badania naukowe wykazały, że palacze tytoniu są bardziej podatni na zakażenie koronawirusem.

10. Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej

Umiarkowana i systematyczna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Pamiętaj, aby ciągu tygodnia zaplanować czas na regularną aktywność fizyczną. Spacer z bliskim to idealna forma aktywności fizycznej, która pozwala zachować dobre zdrowie.

Pamiętaj, że zalecenie wychodzenia z domu nie dotyczy osób objętych kwarantanną.

12. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. 

 Autor: Dyrekcja
CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE
2020-03-05 20:52:46

Telefon alarmowy do Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu  500 060 599

 

800 190 590 

to numer infolinii dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscach występowania koronawirusa i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego poniższych szpitali, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

  1. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, tel. 32 281 92 41 (do 3);
  2. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, tel. 32 34 63 650;
  3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11;
  4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, Oddział przy ul. PCK 7, tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
  5. Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69,  32 755 53 73 (do 75);
  6. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
  7. Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.

ZALECENIA

 • Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania - zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.
 • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
 • Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

W trosce o naszych mieszkańców zwróciliśmy się do organizatorów imprez masowych o szczególne zwracanie uwagi służb medycznych na osoby wykazujące jawne objawy infekcji. W takcie samych imprez mogą zostać zastosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa, jak choćby mierzenie temperatury.

Stąd prosimy również naszych mieszkańców o wyrozumiałość, ponieważ w trosce o pozostałych uczestników, może dochodzić do sytuacji, kiedy osoby z wyraźną gorączką, kaszlem lub katarem nie będą wpuszczane na wydarzenia.Autor: Dyrekcja
DO RODZICÓW
2020-03-05 20:48:09

Szanowni Rodzice,

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań spowodowanych koronawirusami:

 1. Prosimy  nie przysyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
 2. Jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
 3. Jeśli Wasze dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
 4. Rodzice dzieci do 8 roku życia -  w przypadku nieprzewidzianego zmknięcia żłobka, przedszkola   lub szkoły należy się Państwu zasiłek opiekuńczy.

(art. 32 ust. 1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyńśtwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

 

Dyrektor Szkoły
mgr Monika DylAutor: Dyrekcja
LITTLE RED RIDIG HOOD
2020-03-04 20:11:43

3 marca uczniowie klas drugich i trzecich odwiedzili Kopalnię Kultury w Czeladzi, aby obejrzeć przedstawienie teatralne pt  "Little Red Riding Hood". Dobrze znana bajka o Czeronym Kapturku zyskała nową wartość, gdyż aktorzy używali języków polskiego i angielskiego.
Było wiele śmiechu z zabawnych scen oraz pozytywnych doświadczeń związanych z nauką języka angielskiego.
Mamy nadzieję powrócić do Kopalni Kultury na kolejne tego typu wydarzenia artystyczne.Autor: mgr M. Dyczkowska
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
2020-03-04 20:05:35Autor: mgr K.Baczyńska-Sevran
TURNIEJ SPORTOWY KLAS PIERWSZYCH
2020-03-04 19:19:00

28 lutego klasy pierwsze wzięły udział w turnieju sportowym, w którym drużyny walczyły o jak najwyższe podium. Zawodnicy zmagali się w kilku konkurencjach: bieg z piłką, chód z woreczkiem na głowie, chód z piłeczką pingpongową trzymaną na łyżce oraz bieg w podporze tyłem z piłką. Wszystkie drużyny dały z siebie wszystko. Po podsumowaniu zdobytych punktów wręczone zostały drużynom medale: złote, srebrne i brązowe. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy!
 Autor: mgr K. Kulasik