Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie

.
BRĄZOWO, ALE CZY ZDROWO?
2022-06-20 19:36:04

W związku z nadmiernym korzystaniem z solariów przez młodzież przed ukończeniem 18 roku życia istnieje konieczność zwiększenia działań informacyjno - edukacyjnych, prowadzących do zmniejszenia występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych z tego powodu. Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza proces starzenia się skóry, ale głównie powoduje takie zniszczenia, które bez jego nadmiernego udziału prawdopodobnie nie miałyby miejsca. Skóra bez tych uszkodzeń i zniszczeń wyglądałaby zdrowo i młodo. Zmiany skórne pod wpływem promieniowania UVA, czyli efekty fotostarzenia się nie są widoczne w krótkim odstępie czasu, powstają później.

Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV. Nadmierna ekspozycja młodzieży na słońce, szczególnie sztuczne, może przyczynić się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Mechanizmy dowodzące tej zależności nie są do końca jasne, ale pewne jest, że skóra jest bardziej podatna na szkodliwe skutki promieniowania UV w okresie rozwojowym.

Nowotwory skóry stanowią ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych wykrywanych u ludzi. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki, a liczba zgonów z powodu czerniaka wynosi 1,5 tys. osób rocznie.

Cele:

 • kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych ludności, związanych z bezpieczeństwem korzystania z promieni słonecznych w okresie letnim,
 • zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV) w solariach jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży,
 • przekazanie informacji o zdrowotnych konsekwencjach promieniowania UV poprzez działania informacyjno-edukacyjne,
 • podniesienie świadomości i wiedzy na temat procesów zachodzących w organizmie podczas opalania.

 

ZAPRASZAMY do >> GALERII << !!

Autor: pedagog
DOPALACZE WYPALACZE
2022-06-20 19:26:23

Nowe narkotyki,  zwane „dopalaczami” są najgroźniejszą trucizną, na jaką narażeni są młodzi ludzie, prowadzą do uzależnienia, zatruć, chorób, a także zgonów. Dopalacze, jak i inne substancje odurzające, niszczą przede wszystkim Ośrodkowy Układ Nerwowy i negatywnie wpływają na prace mózgu. Zażywanie środków odurzających jest szkodliwe w każdym wieku, a skutki zdrowotne są nieodwracalne.

Ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska nadmiernego korzystania  z „dopalaczy” przez młodych ludzi, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zainicjował realizację wojewódzkiej akcji Dopalacze Wypalacze "groźne narkotyki". Działania edukacyjne w ramach akcji prowadzone są od 2010 r.

Akcja realizowana jest w placówkach szkolnych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego, kierowana do ogółu społeczeństwa, a szczególnie do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów.

Cel akcji

 • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych  w środowisku młodzieży
 • zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania  z dopalaczy jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży
 • wzrost świadomości i wiedzy na temat szkodliwości dopalaczy
 • działania informacyjno-edukacyjne

Więcej informacji na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

www.dopalaczeinfo.pl

ZAPRASZAMY do >> GALERII << !!

Autor: pedagog
Nowy numer telefonu zaufania dla dzieci
2021-11-04 12:14:58

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – Rzecznik Praw Dziecka (brpd.gov.pl)

800 12 12 12

ZAPRASZAMY do >> GALERII << !!

Autor: mgr D. Weryńska
INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA
2021-11-04 12:05:18

Szanowni Państwo!

Ruszył Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głównym zadaniem programu jest zorganizowanie podstawowej formy wsparcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy poszukują informacji na temat dobrostanu psychicznego po pandemii.

Zachęcamy do korzystania.

Link do strony: Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej

https://pwpp.uksw.edu.pl/

Platforma Specjalistyczno-Doradcza prężnie się rozwija i aktualnie proponuje prowadzenie bezpłatnego doradztwa psychologicznego i pedagogicznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów w następujących obszarach:

 • wsparcie emocjonalne i informacyjne w bieżących trudnych sytuacjach dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,

 • praca z zespołem klasowym,

 • przezwyciężanie trudności w komunikacji i w relacjach,

 • przewlekły stres,

 • wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Prowadzenie bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli, rodziców i specjalistów - trenerzy są z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w prowadzeniu szkoleń dla rodziców i nauczycieli). Szkolenia są online, ale powadzone metodą warsztatową w kontakcie. Aktualnie w ofercie znaleźć można łącznie kilkadziesiąt szkoleń z następujących obszarów:

 • Budowania wspierających relacji z uczniem

 • Wzmacnianie odporności psychicznej

 • Wykorzystania relacji socjoterapeutycznej w codziennej pracy wychowawczej

 • Komunikacji empatycznej opartej o porozumienie bez przemocy

 • Rozwiązywania sytuacji konfliktowych

 • Radzenia sobie z trudnymi emocjami jak złość, wstyd, poczucie winy

 • Kompetencje głębokie w pracy nauczyciela

 • Pomoc uczniom z krótkowzrocznością.

Wkrótce oferta poszerzy się o następujące obszary:

 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 • Rozwijanie warsztatu metodycznego nauczycieli i wychowawców

 • Profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych

 • Edukacja domowa

 • i inne

Wszystkie szkolenia i konsultacje w ramach poradnictwa są online i bezpłatne. W każdym tygodniu poszerzana jest oferta szkoleń i dostępnych specjalistów.

Na czacie minimum 8 godzin dziennie jest dyżur osób służących informacją na temat programu i platformy (w tym wspieranie w procedurze logowania, zapisu na szkolenia oraz nawigacji po stronie).


Autor: pedagog
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ
2021-10-17 11:34:04

Szanowni Rodzice! 

Przystępujemy do realizacji nowego programu profilaktycznego pod tytułem APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. W bieżącym roku szkolnym program będzie realizowany z uczniami klas IVa i Vb.

Każdy wartościowy program edukacyjny uczy dzieci czegoś więcej niż tylko liczenia i czytania. Dobry program dotyka umysłu i serca. Budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz jego wiary we własne możliwości stanowić będą najważniejsze cele programu, o których wspólnie powinniśmy pamiętać. 

Chcemy, aby każde dziecko znalazło przyjaciół i potrafiło w zgodzie bawić się i współpracować z innymi; aby radziło sobie w trudnej sytuacji, optymistycznie podchodziło do zadań, które stawia przed nim życie; by było wytrwałe i kreatywne. Właśnie z tego powodu będziemy realizować program promocji zdrowia pt. APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. 

Kiedy się skaleczymy lub zranimy, sięgamy do apteczki pierwszej pomocy po plaster lub bandaż. W naszym programie każde dziecko będzie tworzyło swoją własną apteczkę pierwszej pomocy emocjonalnej potrzebną wtedy, kiedy trzeba poradzić sobie z trudnymi emocjami, odzyskać dobry humor i nadzieję. Każde dziecko na zajęciach wykona  własną apteczkę i samodzielnie ją ozdobi. 

W trakcie realizacji programu będziemy uzupełniać apteczki, zajmując się tematami, ważnymi dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania dziecka: 

 1. Moje skarby - jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia! 
 8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Szanowni Państwo, w czasie realizacji programu APTECZKA będziemy  proponować zabawy i ćwiczenia, które Rodzice mogą wykonywać razem z dzieckiem w domu dla wzmocnienia kształtowanych umiejętności. Liczymy na współpracę z Państwem.


Autor: mgr M.Dyczkowska
POMOC W SPRAWIE PRZEMOCY.
2021-10-07 12:28:48

Potrzebujesz pomocy?

Poniżej spis niektórych ważnych telefonów.

Ogólnopolskie telefony dla osób dorosłych

 • Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - tel. 800 120 002
 • Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy Fundacja Centrum Praw Kobiet - tel. 600 070 717
 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - tel. 800 120 226
 • Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane – telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - tel. 800 12 12 12

Ogólnopolskie telefony dla dzieci i młodzieży

 • “Stop Przemocy” dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców - tel. (42) 682 28 37
 • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży - tel. 800 080 222
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 12 12 12
 • Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją-telefon Stowarzyszenia OPTA - tel. (22) 27 61 72
 • Narkomania-Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” - tel. 800 120 359
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania” - tel. 801 199 990

Pomoc w sprawie przemocy w Sosnowcu

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. (32) 296 22 01
 • Zespół Pracy Socjalnej - tel. (32) 296 22 21
 • Zespół Pracy Socjalnej Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - tel. (32) 297 70 24
 • Komenda Miejska Policji - tel. (32) 296 12 00, (32) 296 12 55
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Patrol Przyjazny Dziecku - tel. 780 022 730
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II – Poradnia Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży - tel. (32) 720 77 00, (32) 266 02 30
 • Fundacja po Skrzydła - tel. 509 662 348
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” - tel. 575 323 444
 • Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks - tel. (32) 413 16 18, (32) 375 02 12
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych - tel. (32) 263 24 84
 • Centrum Pomocy Rodzinie Caritas - tel. (32) 363 03 70, (32) 363 03 71
 • Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu - tel.(32) 269 51 70, 519 512 817
 • Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień - tel. (32) 413 05 51
 • Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon - telefon do regionu: 884 674 265

Na podstawie:

https://sosnowiec.naszemiasto.pl/w-sosnowcu-mowia-nie-dla-przemocy-w-rodzinie-mieszkancy/ar/c1-8485469


Autor: mgr D. Weryńska
GODZINY PRACY PEDAGOGÓW
2021-09-23 21:17:34


Dyżury pedagogów:

Dorota Weryńska

poniedziałek    8:00 - 10:00                       
wtorek             8:00 - 10:00                 
środa              8:00 - 10:00          
czwartek         8:00 - 10:00           
piątek              8:00 - 9:00      

Małgorzata  Dyczkowska    

poniedziałek       9:50  -    10:45,   11:45- 12:45
wtorek                 9:30   -  13:30

środa                  10:45 - 11:45,  12:30-13:30,  14:25-15:30
czwartek             10:45   -  12:45   

 

 

 


Autor: mgr M.Dyczkowska